top of page
TEAM

TEMSİLCİLİK

Otomotiv sektöründe tedarikçi OEM ilișkisi süregelen kalite sürecinin en önemli noktasıdır. Tedarikçi firmalar için Müșteri sahasından iyi temsil  edilebilmek, iletișimin sağlıklı ve hızlı olmasını sağlamak vazgeçilmez bir kuraldır.

Bu nedenle EXPERT olarak sizi en iyi temsil eden, müșteriniz tarafında sizin vitrininiz olabilecek doğru, sektöre hakim, konusunda uzman personeller sağlamaktayız.

Müșteri Temsilciliği hizmetimizin avantajları;

  • Müșteri tarafındaki problemlere hızla müdahale Hata analizi

  • Tedarikçi bilgilendirilmesi (görsel ve numune örnekleme gönderilmesi)

  • İstenilen reaksiyonların iletilmesi

  • Düzenli müșteri ziyaretleri

  • Müșteri tarafında toplantılara dahil olma

  • Müșteri tarafındaki sorumlular ile iyi ilișkiler kurulması

bottom of page